6.8 Conclusión

investigación social na era dixital levanta novas cuestións éticas. Pero estes problemas non son insuperables. Se nós, como unha comunidade, pode desenvolver compartida normas e estándares éticos que son compatibles tanto polos investigadores e do público, entón podemos aproveitar as capacidades da era dixital de formas que son responsables e beneficioso para a sociedade. Este capítulo representa a miña tentativa de nos mover nesa dirección, e eu creo que a clave será para os investigadores a adoptar o pensamento baseada en principios, continuando a seguir as regras adecuadas.

En termos de alcance, neste capítulo centrouse na perspectiva dun investigador individual buscando coñecemento generalizável. Como tal, deixa fóra cuestións importantes sobre melloras no sistema de supervisión ética da investigación; preguntas sobre regulación da recollida e uso de datos por parte das empresas; e preguntas sobre a vixilancia masiva por parte dos gobernos. Esas outras cuestións son obviamente complexa e difícil, pero é a miña esperanza de que algunhas das ideas de ética na investigación será útil noutras contextos.