6.8 Закључак

Социјално истраживање у дигиталном добу поставља нова етичка питања. Али, ова питања нису непремостиве. Ако ми, као заједница, може да се развије заједничка етичке норме и стандарде које подржава и истраживача и јавности, онда можемо да искористи могућности дигиталног доба на начине који су одговорни и корисно за друштво. Ово поглавље представља мој покушај да нам крене у том правцу, и мислим да је кључ ће бити истраживачима да усвоји мишљење принципе засноване, док наставља да прати одговарајућа правила.

У погледу обима, ово поглавље се фокусира на перспективе појединачног истраживача тражи генерализовани знања. Као такав, он изоставља важна питања о побољшања система етичког надзора истраживања; питања о регулисању прикупљање и коришћење података од стране предузећа; и питања о масовном надзору од стране влада. Ова друга питања су очигледно сложен и тежак, али се надам да ће неке од идеја из истраживачку етику бити од помоћи у овим другим контекстима.