6.8 Konklusion

Social forskning i den digitale tidsalder rejser nye etiske spørgsmål. Men disse problemer er ikke uovervindelige. Hvis vi, som et fællesskab, kan udvikle fælles etiske normer og standarder, der understøttes af både forskere og offentligheden, så kan vi udnytte mulighederne i den digitale tidsalder på måder, der er ansvarlige og til gavn for samfundet. Dette kapitel repræsenterer mit forsøg på at flytte os i den retning, og jeg tror, ​​at nøglen vil være for forskere at vedtage principbaseret tænkning, samtidig med at følge passende regler.

Med hensyn til omfang, har dette kapitel fokuseret på perspektivet af en individuel forsker søger generaliseres viden. Som sådan er det udelader vigtige spørgsmål om forbedringer af systemet for etisk tilsyn med forskning; spørgsmål om regulering af indsamling og anvendelse af data fra selskaber; og spørgsmål om masse overvågning af regeringer. Disse andre spørgsmål er naturligvis komplekse og vanskelige, men det er mit håb, at nogle af ideerne fra forskningsetik vil være nyttigt på andre sammenhænge.