6.8 Závěr

Sociální výzkum v digitálním věku vyvolává nové etické problémy. Ale tyto problémy nejsou nepřekonatelné. Pokud my, jako komunita, může rozvíjejí společné etické normy a standardy, které jsou podporovány jak výzkumníky a veřejností, pak můžeme využít možnosti digitálního věku způsoby, které jsou zodpovědné a prospěšné pro společnost. Tato kapitola představuje svůj pokus o nás pohybovat v tomto směru, a myslím, že klíč bude pro výzkumné pracovníky, aby přijaly založené na zásadách myšlení, přičemž nadále dodržovat vhodná pravidla.

Co se týče rozsahu, tato kapitola se zaměřila na hlediska individuálního výzkumného pracovníka hledá generalizable znalosti. Jako takový, to opomíjí důležité otázky ohledně zlepšení systému etického dohledu výzkumu; otázky týkající se regulace sběru a využívání údajů ze strany podniků; a otázky o hromadný dozor ze strany vlád. Tyto ostatní otázky jsou samozřejmě složitá a obtížná, ale je to moje naděje, že některé myšlenky z vědecké etiky bude užitečná v těchto jiných kontextech.