6.8 Conclusió

La investigació social a l'era digital planteja nous problemes ètics. No obstant això, aquests problemes no són insuperables. Si nosaltres, com a comunitat, podem desenvolupar compartida normes i estàndards ètics que són suportats tant pels investigadors i el públic, llavors podem aprofitar les capacitats de l'era digital en formes que són responsables i beneficioses per a la societat. Aquest capítol representa el meu intent d'avançar en aquesta direcció, i crec que la clau serà que els investigadors adopten el pensament basat en principis, sense deixar de seguir les regles apropiades.

En termes d'abast, en aquest capítol s'ha centrat en la perspectiva d'un individu que busca l'investigador coneixement generalitzable. Com a tal, es deixa de banda qüestions importants sobre millores en el sistema de supervisió ètica de la investigació; preguntes sobre la regulació de la recol·lecció i ús de les dades de les empreses; i preguntes sobre la vigilància massiva pels governs. Aquestes altres preguntes són, evidentment complexa i difícil, però tinc l'esperança que algunes de les idees d'ètica de la investigació serà útil en aquests altres contextos.