6.8 Konklusjon

Samfunnsforskning i den digitale tidsalderen reiser nye etiske problemstillinger. Men disse problemene er ikke uoverkommelig. Hvis vi som samfunn kan utvikle felles etiske normer og standarder som støttes både av forskere og publikum, så vi kan utnytte mulighetene i den digitale tidsalder på måter som er ansvarlig og til nytte for samfunnet. Dette kapitlet representerer mitt forsøk på å flytte oss i den retningen, og jeg tror nøkkelen vil være for forskere å vedta prinsipper basert tenkning, mens du fortsetter å følge hensiktsmessige regler.

Når det gjelder omfang, har dette kapittelet fokuserer på perspektivet til en enkelte forsker søker generaliseres kunnskap. Som sådan, etterlater det seg viktige spørsmål om forbedringer i systemet for etisk kontroll av forskning; spørsmål om regulering av innsamling og bruk av data fra selskaper; og spørsmål om masseovervåking av regjeringer. Disse andre spørsmålene er åpenbart komplisert og vanskelig, men det er mitt håp at noen av ideene fra forskningsetikk vil være nyttig i disse andre sammenhenger.