6.8 מסקנה

מחקר חברתי בעידן הדיגיטלי מעלה סוגיות אתיות חדשות. אבל, בעיות אלה אינן בלתי עבירות. אם אנחנו, כקהילה, יכולים לפתח משותף נורמות אתיות ותקינים, נתמכות הוא על ידי חוקרים והציבור, אז אנחנו יכולים לרתום את היכולות של העידן הדיגיטלי בדרכים אחראיות ומועילים לחברה. פרק זה מייצג את הניסיון שלי להזיז אותנו בכיוון הזה, ואני חושב שהמפתח יהיה לחוקרים לאמץ חשיבת עקרונות מבוססים, תוך המשך לפעול לפי כללים מתאימים.

מבחינת היקף, בפרק זה התמקד המבט של חוקר פרט המבקש ידע להכליל. ככזה, הוא משמיט שאלות חשובות לגבי שיפורים במערכת הפיקוח האתי של המחקר; שאלות לגבי רגולציה של איסוף ושימוש של נתונים על ידי חברות; ושאלות לגבי מעקב המוני על ידי ממשלות. שאלות אחרות אלו הן ללא ספק מורכבת וקשה, אבל זה תקוותי כי חלק מהרעיונות ממוסר המחקר יהיה מועיל בהקשרים אחרים אלו.