6.8 Zaključak

Društvena istraživanja u digitalnom dobu dovodi do novih etičkih pitanja. Ali, ta pitanja nisu nepremostive. Ako mi, kao zajednica, može razviti zajedničke etičke norme i standarde koji su podržani i od strane istraživača i javnosti, onda možemo iskoristiti mogućnosti digitalnog doba na načine koji su odgovorni i korisno za društvo. Ovo poglavlje predstavlja moj pokušaj da nas se kreću u tom pravcu, i mislim da je ključ će biti za istraživače da usvoje principe zasnovane na razmišljanje, dok i dalje pratiti odgovarajuća pravila.

Što se tiče obima, ovo poglavlje se fokusirao na perspektive pojedinog istraživača traži generalizovati znanja. Kao takav, on izostavlja važna pitanja o poboljšanjima na sistem etičkog nadzora istraživanja; pitanja o regulaciji prikupljanje i korištenje podataka od strane kompanija; i pitanja o masovnim nadzorom vlade. Ova druga pitanja su očito složena i teška, ali to je moja nada da su neke od ideja iz istraživanja etike će biti od pomoći u ovim drugim kontekstima.