6.8 Záver

Sociálny výskum v digitálnom veku vyvoláva nové etické problémy. Ale tieto problémy nie sú neprekonateľné. Ak my, ako komunita, môže rozvíjajú spoločné etické normy a štandardy, ktoré sú podporované ako výskumníkmi a verejnosťou, potom môžeme využiť možnosti digitálneho veku spôsoby, ktoré sú zodpovedné a prospešné pre spoločnosť. Táto kapitola predstavuje svoj pokus o nás pohybovať v tomto smere, a myslím, že kľúč bude pre výskumných pracovníkov, aby prijali založené na zásadách myslenia, pričom naďalej dodržiavať vhodné pravidlá.

Čo sa týka rozsahu, táto kapitola sa zamerala na aspekty individuálneho výskumného pracovníka hľadá generalizable znalosti. Ako taký, to zanedbáva dôležité otázky ohľadom zlepšenia systému etického dohľadu výskumu; otázky týkajúce sa regulácie zberu a využívania údajov zo strany podnikov; a otázky o hromadný dohľad zo strany vlád. Tieto iné otázky sú samozrejme zložitá a náročná, ale je to moja nádej, že niektoré myšlienky z vedeckej etiky bude užitočná v týchto iných kontextoch.