6.8 Συμπέρασμα

Η κοινωνική έρευνα στην ψηφιακή εποχή θέτει νέα ηθικά ζητήματα. Όμως, τα θέματα αυτά δεν είναι ανυπέρβλητα. Αν εμείς, ως κοινότητα, μπορούν να αναπτύξουν από κοινού ηθικούς κανόνες και τα πρότυπα που υποστηρίζονται τόσο από τους ερευνητές και το κοινό, τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής με τρόπους που είναι υπεύθυνη και επωφελή για την κοινωνία. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί προσπάθειά μου να μας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω ότι το κλειδί θα είναι για τους ερευνητές να υιοθετήσουν σκέψης που βασίζεται σε αρχές, ενώ συνεχίζει να παρακολουθεί τους κατάλληλους κανόνες.

Από την άποψη του πεδίου εφαρμογής, το κεφάλαιο αυτό έχει επικεντρωθεί στην προοπτική ενός μεμονωμένου ερευνητή που αναζητούν γενικεύσιμων γνώσης. Ως εκ τούτου, αφήνει έξω σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις βελτιώσεις στο σύστημα της ηθικής εποπτείας της έρευνας? ερωτήσεις σχετικά με ρύθμιση της συλλογής και χρήσης δεδομένων από τις εταιρείες? και ερωτήσεις για μαζική εποπτεία από τις κυβερνήσεις. Αυτά και άλλα ερωτήματα είναι προφανώς περίπλοκη και δύσκολη, αλλά είναι η ελπίδα μου ότι κάποιες από τις ιδέες από την ηθική της έρευνας θα είναι χρήσιμη σε αυτές τις άλλες περιπτώσεις.