2.4 Kev tshawb fawb tswv yim

Vim tias muaj 10 yam ntawm cov ntaub ntawv los ntawm cov ntaub ntawv loj thiab cov kev txwv ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb, kuv pom peb lub tswv yim tseem ceeb rau kev kawm los ntawm cov ntaub ntawv loj: suav cov khoom, kev xav txog yam twg, thiab cov kev sim kwv yees. Kuv yuav piav txog txhua yam ntawm cov kev qhia no-uas hu ua "kev tshawb nrhiav tswv yim" lossis "kev tshawb nrhiav zaub mov" -thiab kuv mam li qhia lawv nrog cov qauv. Cov tswv yim no tsis yog kev sib koom ua ke lossis tsis tag.