2.4 Research mga pamaagi

Tungod niining 10 nga mga kinaiya sa dagkong mga tinubdan sa datos ug mga kinaiyanhong mga limitasyon sa bisan pa sa hingpit nga naobserbahan nga datos, nakita nako ang tulo ka nag-unang mga estratehiya alang sa pagkat-on gikan sa dagkong mga tinubdan sa datos: pag-ihap sa mga butang, pagtagna sa mga butang, ug mga eksperimento sa pagtandi. Gihubit nako ang matag usa niining mga pamaagi-nga mahimong tawgon nga "mga pamaagi sa panukiduki" o "mga resipe sa panukiduki" -ug ilarawan nako kini uban sa mga panig-ingnan. Kining mga estratehiya dili magkatakdo o dili hingpit.