2.4 Estratexias de investigación

Dadas estas 10 características de grandes fontes de datos e as limitacións inherentes a datos aínda perfectamente observados, vexo tres estratexias principais para aprender de grandes fontes de datos: contar cousas, predicir cousas e aproximar experimentos. Describiremos cada un destes enfoques -que se poderían chamar "estratexias de investigación" ou "receitas de investigación" e ilustrarémoslles con exemplos. Estas estratexias non son mutuamente exclusivas nin exhaustivas.