2.4 Stratégia Výskum

Vzhľadom na tieto 10 charakteristík veľkých dátových zdrojov a prirodzené obmedzenia dokonca dokonale pozorovaných údajov vidím tri hlavné stratégie učenia sa z veľkých zdrojov údajov: počítať veci, predpovedať veci a približovať experimenty. Opíšem každý z týchto prístupov - ktoré by sa mohli nazvať "výskumnými stratégiami" alebo "výskumnými receptami" - a ukážem ich príklady. Tieto stratégie nie sú navzájom vylučujúce ani vyčerpávajúce.