2.4 Forskning strategier

Gitt disse 10 egenskapene til store datakilder og de iboende begrensninger av selv perfekt observerte data, ser jeg tre hovedstrategier for å lære fra store datakilder: telle ting, prognose ting og tilnærming av eksperimenter. Jeg beskriver hver av disse tilnærmingene - som kan kalles "forskningsstrategier" eller "forskningsoppskrifter" - og jeg skal illustrere dem med eksempler. Disse strategiene er hverken eksklusivt eller uttømmende.