2.4 Strategie badawcze

Biorąc pod uwagę te 10 cech dużych źródeł danych i nieodłączne ograniczenia nawet doskonale obserwowanych danych, widzę trzy główne strategie uczenia się z dużych źródeł danych: liczenie rzeczy, prognozowanie rzeczy i przybliżanie eksperymentów. Opiszę każde z tych podejść - które można nazwać "strategiami badawczymi" lub "recepturami badawczymi" - i zilustruję je przykładami. Strategie te nie wykluczają się ani nie wyczerpują.