2.4 Research estratehiya

Dahil sa mga 10 katangian ng malaking pinagmumulan ng data at ang mga likas na limitasyon ng kahit na ganap na sinusunod na data, nakikita ko ang tatlong pangunahing mga estratehiya para sa pag-aaral mula sa mga malalaking data source: pagbibilang ng mga bagay, pagtataya ng mga bagay, at pagtatantya ng mga eksperimento. Ilalarawan ko ang bawat isa sa mga pamamaraang ito - na maaaring tinatawag na "mga diskarte sa pananaliksik" o "mga resipi sa pag-aaral" -at ilalarawan ko sila sa mga halimbawa. Ang mga diskarte na ito ay hindi kapwa eksklusibo o lubusan.