2.4 Research strateegiad

Arvestades neid 10 suurte andmeallikate tunnuseid ja isegi täiesti täheldatud andmete sisulisi piiranguid, näen suuri andmeallikaid õppides kolme peamise strateegiat: asjade lugemine, asjade prognoosimine ja katsete lähendamine. Kirjeldan kõiki neid lähenemisviise, mida võiks nimetada "uurimisstrateegiateks" või "teadustöö retseptideks" - ja ma illustreerin neid näiteid. Need strateegiad ei ole teineteist välistavad ega ammendavad.