2.4 אסטרטגיות מחקר

לאור מאפיינים אלה 10 של מקורות נתונים גדולים המגבלות המובנות של נתונים נצפו אפילו, אני רואה שלוש אסטרטגיות עיקריות ללמידה ממקורות נתונים גדולים: ספירת דברים, חיזוי דברים, וניסויים בקירוב. אתאר את כל הגישות הללו - שאפשר לכנותן "אסטרטגיות מחקר" או "מתכונים מחקריים" - ואני אמחיש אותן בדוגמאות. אסטרטגיות אלה אינן חד-משמעיות ואינן ממצות.