2.4 Strategie Výzkum

Vzhledem k těmto 10 charakteristickým rysům velkých datových zdrojů a vlastním omezením dokonce dokonale sledovaných dat vidím tři hlavní strategie pro učení se z velkých datových zdrojů: počítání věcí, předvídání věcí a přibližování experimentů. Popíšu každý z těchto přístupů - které by mohly být nazývány "výzkumnými strategiemi" nebo "výzkumnými recepty" - a ilustruji je příklady. Tyto strategie nejsou vzájemně vyloučené ani vyčerpávající.