2.4 Navorsing strategieë

Gegewe hierdie 10 eienskappe van groot databronne en die inherente beperkings van selfs perfek waargeneemde data, sien ek drie hoofstrategieë om uit groot databronne te leer: dinge tel, dinge voorspel en eksperimente benader. Ek sal elkeen van hierdie benaderings beskryf - wat "navorsingstrategieë" of "navorsingsresepte" genoem word, en ek sal hulle illustreer met voorbeelde. Hierdie strategieë is nie wedersyds uitsluitend of uitputtend nie.