2.4 Raziskovalne strategije

Glede na te 10 značilnosti velikih podatkovnih virov in inherentne omejitve celo natančno opaženih podatkov vidim tri glavne strategije učenja iz velikih virov podatkov: štetje stvari, napovedovanje stvari in približevanje poskusom. Opisal bom vsak od teh pristopov, ki bi jih lahko imenovali "raziskovalne strategije" ali "raziskovalne recepte" - in jih bom ilustriral s primeri. Te strategije niso niti izključene niti izčrpne.