2.4 Tutkimus strategiat

Suurten tietolähteiden 10 ominaispiirteiden ja täysin tarkasti havaittujen tietojen luonnollisten rajoitusten vuoksi näen kolme tärkeintä strategiaa suurien tietolähteiden oppimisesta: laskemalla asioita, ennustamalla asioita ja lähentämällä kokeita. Käsittelen kaikkia näitä lähestymistapoja - joita voidaan kutsua "tutkimusstrategioiksi" tai "tutkimusresepteiksi" - ja esitän heille esimerkkejä. Nämä strategiat eivät ole toisiaan poissulkevia tai tyhjentäviä.