2.4 Forskningsstrategier

Med tanke på dessa 10 egenskaper hos stora datakällor och de inneboende begränsningarna av ens perfekt observerade data ser jag tre huvudstrategier för att lära mig från stora datakällor: räkna saker, prognostisera saker och approximera experiment. Jag beskriver varje av dessa tillvägagångssätt - som kan kallas "forskningsstrategier" eller "forskningsrecept" - och jag ska illustrera dem med exempel. Dessa strategier är inte heller exklusiva eller uttömmande.