2.4 ยุทธศาสตร์การวิจัย

จากข้อมูล 10 แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้และข้อ จำกัด โดยธรรมชาติของข้อมูลที่สังเกตได้อย่างสมบูรณ์ฉันเห็นกลยุทธ์หลักสามประการในการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่คือการนับสิ่งพยากรณ์และประมาณการทดลอง ฉันจะอธิบายแต่ละแนวทางเหล่านี้ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "กลยุทธ์การวิจัย" หรือ "สูตรการวิจัย" และฉันจะอธิบายตัวอย่างเหล่านี้ด้วยตัวอย่าง กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้รวมกันเป็นพิเศษและไม่หมดแรง