2.4 კვლევის სტრატეგია

დიდი მონაცემთა წყაროების ამ 10 მახასიათებლების გათვალისწინებით, ასევე სრულყოფილად დაკვირვებული მონაცემების თანდაყოლილი შეზღუდვების გათვალისწინებით, მე ვხედავ სამი ძირითადი სტრატეგიის სწავლისთვის დიდი მონაცემთა წყაროებიდან: საგნები, პროგნოზირება და ექსპერიმენტების დაახლოება. მე აღვწერ იმ ყოველივე ამ მიდგომას, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს "კვლევის სტრატეგიები" ან "კვლევითი რეცეპტები" და მე მაგალითების მაგალითებს დავამტკიცებ. ეს სტრატეგია არც ერთმანეთს არ წარმოადგენს ექსკლუზიურ და არც ამომწურავი.