2.4 Research strategiyaları

Böyük məlumat mənbələrinin bu 10 xüsusiyyətini nəzərə alaraq və hətta mükəmməl müşahidə olunan məlumatların xas olan məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq, böyük məlumat mənbələrindən öyrənmək üçün üç əsas strategiyanı görürəm: şeyləri hesablamaq, şeyləri proqnozlaşdırmaq və təcrübə yaxınlaşmaq. Mən "tədqiqat strategiyaları" və ya "tədqiqat reseptləri" adlandırıla bilən bu yanaşmaların hər birini təsvir edəcəyəm və bunları nümunələrlə təsvir edəcəyəm. Bu strategiyalar nə qarşılıqlı eksklüziv və tam deyil.