2.4 Έρευνα στρατηγικές

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα 10 χαρακτηριστικά των μεγάλων πηγών δεδομένων και τους εγγενείς περιορισμούς ακόμη και τέλεια παρατηρούμενων δεδομένων, βλέπω τρεις βασικές στρατηγικές για μάθηση από μεγάλες πηγές δεδομένων: την καταμέτρηση των πραγμάτων, την πρόβλεψη των πραγμάτων και την προσέγγιση των πειραμάτων. Θα περιγράψω καθεμιά από αυτές τις προσεγγίσεις - οι οποίες θα μπορούσαν να ονομαστούν "ερευνητικές στρατηγικές" ή "ερευνητικές συνταγές" - και θα τις παρουσιάσω με παραδείγματα. Αυτές οι στρατηγικές δεν είναι ούτε αμοιβαία αποκλειόμενες ούτε εξαντλητικές.