2.4 стратегии за научни изследвания

Предвид тези 10 характеристики на големи източници на данни и присъщите ограничения на дори напълно наблюдаваните данни, виждам три основни стратегии за изучаване от големи източници на данни: броене на неща, прогнозиране на нещата и приближаване на експерименти. Ще опиша всеки един от тези подходи - който може да се нарече "изследователски стратегии" или "научни рецепти" - и ще ги илюстрирам с примери. Тези стратегии не са нито взаимно изключващи се, нито изчерпателни.