2.4 Forskning strategier

I betragtning af disse 10 karakteristika ved store datakilder og de iboende begrænsninger af selv perfekt observerede data, ser jeg tre hovedstrategier for at lære fra store datakilder: tæller ting, prognoser ting og tilnærmer eksperimenter. Jeg beskriver hver af disse tilgange - som kunne kaldes "forskningsstrategier" eller "forskningsopskrifter" - og jeg vil illustrere dem med eksempler. Disse strategier er hverken udelukkende eller udtømmende.