6.4.3 ਜਸਟਿਸ

ਜਸਟਿਸ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.

ਬੇਲਮੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਭਾਵ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੂਹ ਖੋਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਅਤੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ.

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ (Jones 1993) ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਕੈਦੀਆਂ (Spitz 2005) ; ਸੰਸਥਾਗਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ (Robinson and Unruh 2008) ; ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ (Arras 2008) .

1990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੱਕ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ (Mastroianni and Kahn 2001) . ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ (Epstein 2009) ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ (Epstein 2009) .

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ (Dickert and Grady 2008) ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ.

ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਐਨਕੋਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁਆਦ, ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਸੰਚਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਅਰਥਾਤ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜਰਜ਼) ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਲਵੇਂ ਨਮੂਨਾ ਸਨ. ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਸੰਚਾਈ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.