3.5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਦੇ ਨਿਊ ਢੰਗ

ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲੇ, ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਏਮਬੇਡ ਹਨ.

ਕੁੱਲ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.4 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਡ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (Couper 2011) . ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮੋਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੀ. ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਨੌਲਾਗ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ- ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ.

ਮਾਈਕਲ ਸ਼ੋਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ (2015) ਬਿਹਤਰ ਮੈਚ ਡਿਜੀਟਲ-ਉਮਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਸੰਵਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸ੍ਰਾਵਲਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਰਜਿਜ਼ ਵੌਇਸ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡੈਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਬਸ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ੋਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫੇਸ-ਟੂ-ਸਪਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ) . ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉੱਤਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਰਵੱਈਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਿੰਗ) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊਰਾਂ (West and Blom 2016) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ. ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ- ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਦਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ (ਸੰਭਾਵੀ (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਗਲਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3.5.1) ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਕੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵਾਲਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3.5.2) ਪਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਚੁਕਾਈ, ubiquitous ਪੁੱਛਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ gamification (ਭਾਗ 3.5.3) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.