2.3.3 ਗੈਰ-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ

ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (Webb et al. 1966) . ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਫੀਲਡ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (Levitt and List 2007a) . ਵੱਡੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ , ਇਸਲਈ, ਵੱਡੇ ਡੈਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਮਾਪ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਲਈ, Stephens-Davidowitz (2014) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 2.3.1 ਦੇਖੋ) ਖੋਜ ਦੇ ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ" (Newman et al. 2011) . ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸ੍ਰੋਤ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ.

ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵਰਣਾਈਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ-ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਅਗਲਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਪਤੀਆਂ-ਅਧੂਰਾ, ਅਪਾਹਜ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ, ਡ੍ਰਾਈਪਟਿੰਗ, ਅਲਗੋਰਿਥਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ-ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ.