5.3.3 ਪੀਅਰ-ਕਰਨ-Patent

ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਕਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ quantification ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਪਰੀਖਿਅਕ ਦੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਨਾਵਲ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ "ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ" -ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਜ਼ਨ-ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੇਟੈਂਟ ਅਯੋਗ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਉ ਐਲਬਰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਵਿਸ ਪੇਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਐਲਬਰਟ ਨੂੰ "ਯੂਜ਼ਰ-ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਾਰਮੈਟ" ਲਈ ਹੈਵੈਟ ਪੈਕਰਡ ਦੁਆਰਾ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ 20070118658 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਥ ਨੈਵੈਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕੀ ਸਰਕਾਰ (2009) ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ:

"ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ਾਮਲ: ਇੱਕ ਪਰੋਸੈੱਸਰ; ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਪੁੱਟ / ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ (BIOS) ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ, ਜਦ ਪਰੋਸੈੱਸਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਰੋਸੈੱਸਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ (ਪੋਸਟ) ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜੰਤਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੁੱਟ / ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ; ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਜ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਾਰਮੈਟ; ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਪਲਡ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰੋ. "

ਕੀ ਐਲਬਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ 20-ਸਾਲ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੋਚਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਲਬਰਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਵਸਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਲਬਰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (Noveck 2006) .

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਥ ਨਵੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟਿਆ. ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿਚ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ "ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ: ਏ ਨਮਸਟ ਪ੍ਰਪੋਸਲ" ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਲਈ ਓਪਨ ਪੀਅਰ-ਰਿਵੀਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੂਨ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੀਨਤਾ, ਪਰ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 5.9: ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਵਰਕਫਲੋ. ਬੈਸਟੋਰ ਐਂਡ ਹੈਪ (2010) ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਚਿੱਤਰ 5.9: ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਵਰਕਫਲੋ. Bestor and Hamp (2010) ਤੋਂ Bestor and Hamp (2010) .

ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 5.9). ਇਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ), ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਲਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੀਿਖਆਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਐਨੋਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਚਰਚਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਓ "ਯੂਜਰ-ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਾਰਮੈਟ" ਲਈ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ 20070118658 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ. ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜੂਨ 2007 ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ IBM ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਟੀਵ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ. ਪੀਅਰਸਨ ਖੋਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ: ਇੰਟੈੱਲ ਦੇ "ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ" ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਅਭਿਆਨਕ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਲ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਪੀਅਰਸਨ (Noveck 2009) ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 66 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 30% ਨੂੰ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ (Bestor and Hamp 2010) ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਗੁਪਤ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 10 ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਪਰੀਖਿਅਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ; ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਨੈੱਟਫਿਲਕਸ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਲਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤੀ "ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਤੇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ" ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ - ਇਕ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੇਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਣਿਕਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ.