6.3 ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ.

ਐਨਾਲੌਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਸਕੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ-ਅਕਸਰ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ. ਖੋਜਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਥ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ Panopticon . ਜਰੇਮੀ ਬੇੰਨਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਰੀਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਪਟੀਕਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਚਟਾਵਰ (ਚਿੱਤਰ 6.3) ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਵਿਚਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀਰ ਹੈ (Foucault 1995) ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਲਈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਮਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਪਿਟਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਚਿੱਤਰ 6.3: ਪੈਨਪਟੀਕਨ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰੇਮੀ ਬੈਕਹਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਿਲੀ ਰੈਵੀ, 1791 (ਸਰੋਤ: ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇੰਗ.

ਚਿੱਤਰ 6.3: ਪੈਨਪਟੀਕਨ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰੇਮੀ ਬੈਕਹਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਿਲੀ ਰੈਵੀ, 1791 (ਸਰੋਤ: ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਕਾਮਨਜ਼ ) ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇੰਗ.

ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਹੁਣ, ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਦੇਖੋ. ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੌਲੋ ਓਮ (2010) ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦੁੱਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ. ਦੂਜੇ ਪਾਠਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ: ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ - ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (Seltzer and Anderson 2008) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ. ਪਰ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ - ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ - ਇਹ ਡੈਟਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਵਿਲੀਅਮ ਸੇਲਟਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗੋ ਐਂਡਰਸਨ (2008) ਨੇ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ (ਸਾਰਣੀ 6.1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਲਟਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਰਣੀ 6.1: ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੇਲਟਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ (2008) ਦੇਖੋ. ਕੁਝ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਸੋਚੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਸਥਾਨ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਗਈ ਰਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 19 ਵੀਂ ਅਤੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਤ
ਚੀਨ 1966-76 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੇ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੂਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ
ਫਰਾਂਸ 1940-44 ਯਹੂਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਸਿਸ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਜਰਮਨੀ 1933-45 ਯਹੂਦੀ, ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਹੰਗਰੀ 1945-46 ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਮਾਧੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1941 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ 1940-44 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਨਾਰਵੇ 1845-19 30 ਸਮਿਸ ਅਤੇ ਕੇਵਨਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ
ਨਾਰਵੇ 1942-44 ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਪੋਲੈਂਡ 1939-43 ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਰੋਮਾਨੀਆ 1941-43 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾ 1941 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਰਵਾਂਡਾ 1994 ਟੂਟਸੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 1950-93 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ "ਰੰਗਦਾਰ" ਜਨਸੰਖਿਆ 1951 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੰਚਿਤਹੀਨਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸਿਸ, ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 1917 ਸ਼ੱਕੀ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1910 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 1941-45 ਜਾਪਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ 1940 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 2001-08 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੇਟਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 2003 ਅਰਬ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ 2000 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਣਜਾਣ
ਯੂਐਸਐਸਆਰ 1919-39 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਸਧਾਰਣ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੁਆਦ, ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨੂਲਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਨੀਅਲ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ (Lewis et al. 2008) . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ.

ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ - ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ- ਰਲਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ . ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ) 1981 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ. ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਚਾਈ ਕਰਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਨੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਕਾਰਨੇਲ ਵਿਚ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ; ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨੇਲ ਆਈਆਰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਕਰਮਣਾ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰਨੇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਚੰਗੇ-ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਵੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ.

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ- ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਕਮੀ - ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ.