6.2.1 ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion

700,000 ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਰਥਪੂਰਣ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਲਗਭਗ 700,000 ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਤੀ" ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਇੱਕ "ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ-ਘਟਾ" ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਦਾਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇੱਕ "ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ-ਘਟਾਏ ਗਏ" ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖੁਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਰਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸਮੂਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ-ਘਟਾਏ ਸਮੂਹ ਲਈ. ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੋਂਦ-ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਨਟ੍ਰੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਾਮੀ-ਘਟੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਤੀ (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ; ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ 4 ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ: (1) ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ (2) ਅਧਿਐਨ ਅਰਥਪੂਰਣ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਰਿਵਿਊ (Grimmelmann 2015) . ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਰਿਸਰਚ (Verma 2014) ਲਈ ਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੀਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ "ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ" ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ. ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ (Meyer 2014) ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਰਿਵੀਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .