3.1 ਪਛਾਣ

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਡੌਲਫਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਲਫਿਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਗਭਗ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਜ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹਨ, ਪਰ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਟੈਲੀਫੋਨ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 9 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਲਾਕ) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ. ਫਿਰ, ਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਂਡਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ-ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ. ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰੈਂਡਮ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲਿੰਗ ਨਾਮਕ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕੀਤੇ. ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੌਸਟੀਕਲ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਅਖੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਹੁਣ, ਇਕ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ-ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ-ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦਰ - ਅਰਥਾਤ ਸੈਂਪਲਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ - ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (National Research Council 2013) ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੰਮੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਰਸਪਰ ਰੇਟ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (Kohut et al. 2012) ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਤੀਜੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੇਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਭਾਵੀ ਨਮੂਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਾਰਣੀ 3.1) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਰਣੀ 3.1: ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਏਰਸ Groves (2011)
ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊਿੰਗ ਡਾਟਾ ਮਾਹੌਲ
ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨਾ ਆਮ੍ਹੋ - ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਵੇਖਣ
ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਰੇਂਡਮ-ਅੰਟ ਡਾਇਲਿੰਗ (RDD) ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਕੱਲੇ ਸਰਵੇਖਣ
ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਵੇਖਣ

ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਹਨ. ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਮਝ ਹੈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀ ਯੁੱਗ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਮਿਥੋਫਸਕੀ ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਵੈਕਸਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਡਾਇਲਿੰਗ ਨਮੂਨਾ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ (Waksberg 1978; ??? ) ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਂਡਮ-ਅੰਟ ਡਾਇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਖੋਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੀ. ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ-ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ- ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3.2). ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਭਾਗ 3.3) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ. ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ-ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ (ਭਾਗ 3.4) - ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ-ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ (ਭਾਗ 3.5). ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਖੋਜ ਟੈਂਮਪਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3.6).