1.2 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਮਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੁਣ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਨਵ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਸਨ. ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਏਨੌਲੋਜ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ-ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ. ਐਂਲੋਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ). ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਏਨੌਲਾਗ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੈਟਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਚਰਜ ਹਨ. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 1.1). ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 1.1). ਇਹ ਰੁਝਾਨਾਂ-ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 1.1: ਸੂਚਨਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ. ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਿਲਬਰਟ ਅਤੇ ਲੋਪੇਜ਼ (2011) ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ, ਅੰਕ 2 ਅਤੇ 5.

ਚਿੱਤਰ 1.1: ਸੂਚਨਾ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ. ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. Hilbert and López (2011) ਤੋਂ Hilbert and López (2011) , ਅੰਕ 2 ਅਤੇ 5.

ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ . ਕਮਰਾ-ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪੈਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ "ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ" (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ) ਵਿੱਚ ਏਮਬੇਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (Waldrop 2016) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਸਰਵੁਝਪਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਸਟੋਰ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੈਂਡਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭੱਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬਾਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਬਿਜਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ "ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ (ਜਿਵੇਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ (Gleick 2011) ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ (Waldrop 2016) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ (Waldrop 2016) . ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਕੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦੀ ਹੈ (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਫੋਟੋ ਹੈ. ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 24 ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ.

ਖੋਜਕਰਤਾ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਂਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ. ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ. ਪਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੂਸ਼ੂ ਬਲੌਮੈਨਸਟੌਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ: ਨਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ