6.7.2 ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ

ਅਕਸਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਲੈਨਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਿਓਪਿਆ ਖ਼ਰਾਬ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਮੇਜਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (Batson, Early, and Salvarani 1997) . ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ-ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ-ਕੇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ-ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (Sunstein 2002) . ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰਤ, ਅਸਾਧਾਰਣ, ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.