4.5.3 ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ, ਉੱਚ-ਇਨਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਪਰ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਲਏ. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੂਵੀ ਲੈਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਸਾਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੂਵੀ ਲੈਨਜ 1997 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2,50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ 30,000 ਫਿਲਮਾਂ (Harper and Konstan 2015) 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੂਵੀ ਲੈਨਜ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪੂਰਨ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ: ਉੱਚ ਜੋਖਮ, ਉੱਚ-ਇਨਾਮ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਚਿੱਤਰ 4.16). ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਕਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਦੋਂ ਤਕ, ਪਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗਾ.

ਚਿੱਤਰ 4.16: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੂਪਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੂਵੀ ਲੈਨਸ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ (ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਕੋਨਸਟਨ 2015) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 4.16: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੂਪਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੂਵੀ ਲੈਨਸ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ (Harper and Konstan 2015) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.