6.2.3 Encore

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਕ ਗਏ ਸਨ.

ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ, ਸੈਮ ਬਰਨੇਟ ਅਤੇ ਨਿਕ ਫੈਮੇਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਕੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਜਾਰਜੀਆ ਟੈਕ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੋਡ ਸਨਿੱਪਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ:

 <iframe  src= "//encore.noise.gatech.edu/task.html"  width= "0"  height= "0"  style= "display: none" ></iframe> 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਨਿੱਪਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸੈਸਨਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ). ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਚਿੱਤਰ 6.2) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ. ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ HTML ਸ੍ਰੋਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ (Narayanan and Zevenbergen 2015) ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਬ (Narayanan and Zevenbergen 2015) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਚਿੱਤਰ 6.2: ਐਨਕੋਰ ਦੇ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ (ਬਰਨੇਟ ਅਤੇ ਫੀਮੱਟਰ 2015). ਮੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੋਡ ਸਨਿੱਪਟ ਹੈ (ਪਗ਼ 1). ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਗ਼ 2). ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕ ਮਾਪ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਦਮ 3). ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ ਦੇ ਟੀਚੇ (ਕਦਮਾਂ 4) ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਬਰਨੇਟ ਅਤੇ ਫੀਮੱਮੇਰ (2015) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਿੱਤਰ 1.

ਚਿੱਤਰ 6.2: ਐਨਕੋਰ ਦੇ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ (Burnett and Feamster 2015) . ਮੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੋਡ ਸਨਿੱਪਟ ਹੈ (ਪਗ਼ 1). ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਗ਼ 2). ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕ ਮਾਪ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕਦਮ 3). ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ ਦੇ ਟੀਚੇ (ਕਦਮਾਂ 4) ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) Burnett and Feamster (2015) ਦੁਆਰਾ Burnett and Feamster (2015) , ਚਿੱਤਰ 1.

ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੋਡ ਸਨਿੱਪਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਕ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਆਰਬੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਿਯਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਜੁੜੇ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੈੱਟ) ਦੇ ਅਧੀਨ "ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਖੋਜ" ਨਹੀਂ ਸਨ; ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਿਕਾ ਦੇਖੋ).

ਐੱਨਕੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਨ ਜਵੇਨਬਰਗੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਵੇਨਬਰਗੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਐਨਕੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਸੇਨਸੋਰਸਰੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ (Narayanan and Zevenbergen 2015) ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਮ ਹਨ.

ਇਸ ਸੋਧੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਵਰਣਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਸਿਗਕਮ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ (Burnett and Feamster 2015) . ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ SIGCOMM ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .