5.3 ਓਪਨ ਕਾਲ

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੀਚਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਭਾਵ, ਕੈਵਿਨ ਸਕੈਵਿਨਸਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਖਾਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਕਈ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ."

ਓਪਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ - ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਓਪਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ. ਫਿਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.