6.6 תחומי הקושי

ארבעת העקרונות האתיים - כבוד לאנשים, תועלת, צדק וכיבוד החוק והאינטרסים הציבוריים - ושתי המסגרות האתיות - תוצאיות ודיאנטולוגיה - יסייעו לכם לחשוב על בעיות אתיות מחקריות שאתם עומדים בפניכם. עם זאת, בהתבסס על המאפיינים של מחקר העידן הדיגיטלי שתוארו לעיל בפרק זה ועל סמך הוויכוחים האתיים שבהם שקלנו עד כה, אני רואה ארבעה תחומים של קושי מסוים: הסכמה מדעת , הבנה וניהול סיכונים מידעיים , פרטיות וקבלת החלטות אל מול חוסר הוודאות . בסעיפים הבאים, אתאר את ארבעת הסוגיות ביתר פירוט, ואציע עצות כיצד לטפל בהן.