3.7 מסקנה

המעבר מעידן האנלוגי לעידן הדיגיטלי יוצר הזדמנויות חדשות לחוקרי הסקר. בפרק זה טענתי שמקורות נתונים גדולים לא יחליפו סקרים וכי השפע של מקורות נתונים גדולים יגדל - לא פוחת - ערך הסקרים (סעיף 3.2). לאחר מכן, סיכמתי את מסגרת השגיאה הכוללת של הסקר שפותחה במהלך שתי התקופות הראשונות של מחקרי הסקר, וזה יכול לסייע לחוקרים לפתח ולהעריך גישות מתקופת שלישית (סעיף 3.3). שלושה תחומים שבהם אני מצפה לראות הזדמנויות מלהיבות הם:) 1 (דגימה לא סבירה) סעיף 3.4 (,) 2 (ראיונות ממוחשבים) סעיף 3.5 (ו) 3 (- קישור בין סקרים למקורות נתונים גדולים) סעיף 3.6 (. מחקר הסקר התפתח תמיד, מונע על ידי שינויים בטכנולוגיה ובחברה. אנחנו צריכים לאמץ את האבולוציה, תוך המשך לצייר חוכמה מתקופות קדומות יותר.