6.4 ארבעה עקרונות

ארבעה עקרונות שיכולים להנחות חוקרים מול ודאות אתית הם כלהלן: כבוד לאנשים, חסד, צדק והכבוד למשפט טוב הציבור.

האתגרים האתיים שעומדים בפני החוקרים בעידן הדיגיטלי שונים במקצת מאלה שהיו בעבר. עם זאת, החוקרים יכולים להתמודד עם האתגרים הללו על ידי התבססות על חשיבה אתית קודמת. בפרט, אני מאמין שהעקרונות שהובעו בשני דוחות - דו"ח בלמונט (Belmont Report 1979) דו"ח (Belmont Report 1979) ודוח מנלו (Dittrich, Kenneally, and others 2011) יכולים לסייע לחוקרים להבין את האתגרים האתריים שהם מתמודדים איתם. כפי שתיארתי ביתר פירוט בנספח ההיסטורי לפרק זה, שני הדיווחים הללו היו תוצאות של שנים רבות של דיון על ידי פאנלים של מומחים עם הזדמנויות רבות עבור קלט ממגוון של בעלי עניין.

ראשית, ב -1974, בתגובה לכשלונות מוסריים של חוקרים - כגון מחקר עגבת טוסקגי הידוע לשמצה, שבו כמעט 400 מיליון גברים אפרו-אמריקאיים הונעו באופן פעיל על ידי חוקרים ונמנעו מגישה לטיפול בטוח ויעיל במשך כמעט 40 שנה (ראה נספח היסטורי) - הקונגרס האמריקאי יצר ועדה לאומית כדי לייצר הנחיות אתיות למחקר בנושאים אנושיים. לאחר ארבע שנים של פגישה במרכז הכנסים של בלמונט, הפיקה הקבוצה את דו"ח בלמונט , מסמך דק אך רב עוצמה. הדו"ח של בלמונט הוא הבסיס האינטלקטואלי של הכלל המשותף , סדרת התקנות המסדירות את נושא המחקר האנושי, כי IRBs מוטלות על אכיפה (Porter and Koski 2008) .

לאחר מכן, בשנת 2010, בתגובה לכשלונותיהם האתיים של חוקרי אבטחת המחשבים וקושי ליישם את הרעיונות בדוח של בלמונט למחקרי העידן הדיגיטלי, ממשלת ארצות הברית - במיוחד מחלקת המולדת - יצרה עמלה של סרט כחול לייצר מסגרת אתית מנחה למחקר בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת (ICT). התוצאה של מאמץ זה היה דו"ח מנלו (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

יחד עם זאת, דו"ח בלמונט ודוח מנלו מציעים ארבעה עקרונות שיכולים להנחות דיונים אתיים על ידי חוקרים: כבוד לאנשים , תועלת , צדק וכיבוד החוק והאינטרס הציבורי . החלת ארבעת העקרונות הללו בפועל אינה תמיד פשוטה, והיא יכולה לדרוש איזון קשה. העקרונות, לעומת זאת, מסייעים בהבהרת מחלוקות, מציעים שיפורים בעיצובים, ומאפשרים לחוקרים להסביר את ההיגיון שלהם זה לזה ולציבור.