6.7.3 חשוב על אתיקה של מחקר כמו רציפה, לא דיסקרטי

הוויכוח על האתיקה של מחקר חברתי בעידן הדיגיטלי קורה לעתים קרובות במונחים בינאריים; למשל, הדבקה רגשית היה או אתית או שזה לא היה מוסרי. חשיבה בינארית זה polarizes דיון, מעכבת את מאמצים לפתח נורמות משותפות, מקדמת עצלות אינטלקטואלית, ומעניק להם מחילת החוקרים מחקר אשר מסומן "אתי" מאחריותם לפעול בצורה אתית יותר. השיחות הפורות ביותר שראיתי מעורבות אתיקה של מחקר להתקדם מעבר חשיבה בינארית זה רעיון רציף על אתיקה במחקר.

בעיה מעשית גדולה עם תפיסה בינארית של אתיקה מחקרית היא שהיא מקוטבת את הדיון. קריאה רגשית הדבקה "לא מוסרי" lumps אותו יחד עם זוועות אמיתי בצורה שאינה מועילה. במקום זאת, זה יותר מועיל ומתאים לדבר באופן ספציפי על ההיבטים של המחקר כי אתה מוצא בעייתי. המעבר מחשיבה בינארית וקוטב השפה אינו קריאה לנו להשתמש בשפה מבולבלת כדי להסתיר התנהגות לא מוסרית. אדרבא, מושג מתמשך של האתיקה יוביל, לדעתי, לשפה זהירה ומדויקת יותר. יתר על כן, תפיסה מתמשכת של מוסר המחקר מבהירה שכולם - אפילו חוקרים שעושים עבודה שכבר נחשבה "אתית" - צריכים לשאוף ליצור איזון אתי טוב עוד יותר בעבודתם.

יתרון סופי של מעבר לחשיבה מתמשכת הוא שהוא מעודד ענווה אינטלקטואלית, המתאימה לנוכח אתגרים אתיים קשים. השאלות של האתיקה המחקרית בעידן הדיגיטלי הן קשות, ואין אדם יחיד צריך להיות בטוח מדי ביכולתה לאבחן את מהלך הפעולה הנכון.