5.5 עיצוב משלך

חמישה עקרונות לעיצוב פרויקט לשיתוף פעולה המוני: מניעים משתתפים, מינוף הטרוגניות, מיקוד תשומת לב, הפעלת הפתעה, ולהיות אתיים.

עכשיו שאתה עשוי להיות מתרגש פוטנציאל שיתוף פעולה המוני לפתור את הבעיה המדעית שלך, אני רוצה להציע לך כמה עצות על איך באמת לעשות את זה. למרות שיתופי פעולה המוניים עשויים להיות פחות מוכרים מהטכניקות המתוארות בפרקים קודמים, כגון סקרים וניסויים, הם אינם קשים יותר. מאחר והטכנולוגיות שתוכלו לרתום מתפתחות במהירות, העצה המועילה ביותר שאני יכולה להציע מתבטאת במונחים של עקרונות כלליים, ולא בהוראות מפורטות. באופן ספציפי יותר, ישנם חמישה עקרונות עיקריים שלדעתי יעזרו לכם לעצב פרויקט לשיתוף פעולה המוני: להניע משתתפים, למנף הטרוגניות, למקד תשומת לב, לאפשר הפתעה ולהיות אתית.