7.3 חזרה אל ההתחלה

העתיד של המחקר החברתי יהיה שילוב של מדעי החברה ומדעי נתונים.

בסוף המסע, נחזור ללימודים המתוארים בעמוד הראשון של הפרק הראשון של ספר זה. יהושע בלומנשטוק, גבריאל קאדאמורו ורוברט און (2015) שילבו נתונים מפורטים של שיחת טלפון מ -1.5 מיליון אנשים עם נתוני סקר של כ -1,000 איש על מנת לאמוד את ההתפלגות הגיאוגרפית של העושר ברואנדה. ההערכות שלהם היו דומות לאלה של הסקר הדמוגרפי והבריאותי, תקן הזהב של סקרים במדינות מתפתחות, אבל השיטה שלהם הייתה בערך פי 10 מהר יותר ו -50 פעמים זול יותר. אומדנים דרמטיים ומהירים יותר אלה אינם מטרה בפני עצמם, הם אמצעי לסיום, ויוצרים אפשרויות חדשות לחוקרים, ממשלות וחברות. בתחילת הספר תיארתי את המחקר כחלון לעתיד המחקר החברתי, ועכשיו אני מקווה שתראה למה.