Om författaren

Bild av Matthew Salganik

Matthew Salganik är professor i sociologi vid Princeton University, och han är knuten till flera av Princeton s tvärvetenskapliga forskningscentrum: Byrån för demografisk forskning, Centrum för informationsteknologi politik, Centrum för hälsa och välbefinnande, och Centrum för statistik och maskininlärning . Hans forskningsintressen inkluderar sociala nätverk och beräknings samhällsvetenskap.

Salganik forskning har publicerats i tidskrifter som Science, PNAS, Sociologisk metodik och Journal of American Statistical Association. Hans papper har vunnit Outstanding artikel Award från den matematiska Sociologi sektionen vid American Sociological Association och Outstanding statistiska Application Award från American Statistical Association. Populära konton av hans arbete har dykt upp i New York Times, Wall Street Journal, ekonom, och New Yorker. Salganik forskning finansieras av National Science Foundation, National Institutes of Health, FN: s gemensamma program för hiv / aids (UNAIDS), Facebook och Google. Under sabbatsår från Princeton, har han varit gästprofessor vid Cornell Tech och en specialforskare vid Microsoft Research.

För mer information, inklusive länkar till forskningsrapporter, kan du besöka hans personliga hemsida .