5.3 Öppna samtal

Öppna samtal kräver nya idéer för ett tydligt specificerat mål. De arbetar med problem där en lösning är lättare att kontrollera än att skapa.

I de mänskliga beräkningsproblemen som beskrivits i föregående avsnitt visste forskarna hur man löser problemen med tillräcklig tid. Det vill säga, Kevin Schawinski kunde ha klassificerat alla miljoner galaxer själv, om han hade obegränsad tid. Ibland uppstår emellertid forskare problem där utmaningen inte kommer från skalan utan från själva uppgiften i själva uppgiften. Tidigare kan en forskare som står inför en av dessa intellektuellt utmanande uppgifter ha frågat kollegor för råd. Nu kan dessa problem också lösas genom att skapa ett öppet samtalsprojekt. Du kanske har ett forskningsproblem som är lämpligt för ett öppet samtal om du någonsin har trott: "Jag vet inte hur man löser detta problem, men jag är säker på att någon annan gör det."

I öppna samtalsprojekt utgör forskaren ett problem, efterlyser lösningar från massor av människor och väljer sedan det bästa. Det kan tyckas konstigt att ta ett problem som är utmanande för dig och vända det till publiken, men jag hoppas att övertyga dig med tre exempel: en från datavetenskap, en från biologi och en från lagen, som detta tillvägagångssätt kan fungera väl. Dessa tre exempel visar att en nyckel till att skapa ett framgångsrikt öppet samtalsprojekt är att formulera din fråga så att lösningar är lätta att kontrollera, även om de är svåra att skapa. Sedan, i slutet av avsnittet, beskriver jag mer om hur dessa idéer kan tillämpas på social forskning.